هیات مدیره

هيأت مديره

1405-1402

Board of trustees
2026-2023

دکتر امید سبزواری

رئیس

Dr. Omid Sabzevari

President

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

نائب رئیس

Dr. Kambiz Soltaninejad

Vice-President

             دکتر محمد جواد خشنود            

دبیر

Dr. Mohammad Javad Khoshnoud

Secretary

دکتر طلعت قانع

خزانه دار

Dr. Talat Ghane

Treasurer

دکتر حسین حسنیان مقدم

عضو

Dr. Hosein Hasanian Moghadam

Member

دکتر نسترن ایزدی مود

عضو

Dr. Nastaran Eizadi-Mood

Member

دکتر بابک مصطفی زاده

عضو

Dr. Babak Mostafazadeh

Member

دکتر روح اله حسینی

بازرس

Dr. Rohollah Hosseini

Inspector

 

 

 

 

 

 

هيأت مديره

1402-1400

Board of trustees
2021-2023

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

رئیس

Dr. Kambiz Soltaninejad

President

دکتر سیدناصر استاد

نائب رئیس

Dr. Seyed Naser Ostad

Vice-President

                 دکتر محمد شکرزاده                

دبیر

Dr. Mohammad Shokrzadeh

Secretary

دکتر طلعت قانع

خزانه دار

Dr. Talat Ghane

Treasurer

دکتر امید سبزواری

عضو

Dr. Omid Sabzevari

Member

دکتر شاهین شادنیا

عضو

Dr. Shahin Shadnia

Member

دکتر نسترن ایزدی مود

عضو

Dr. Nastaran Eizadi-Mood

Member

دکتر روح اله حسینی

بازرس

Dr. Rohollah Hosseini

Inspector

 

 

 

 

 

 

هيأت مديره

1399-1396

Board of trustees
2017-2020

دکتر امید سبزواری

رئیس

Dr. Omid Sabzevari

President

دکتر سید ناصر استاد

نائب رئیس

Dr. Seyed Naser Ostad

Vice-President

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

دبیر

Dr. Kambiz Soltaninejad

Secretary

دکتر طلعت قانع

خزانه دار

Dr. Talat Ghane

Treasurer

دکتر شاهین شادنیا

عضو

Dr. Shahin Shadnia

Member

                 دکتر محمد شکرزاده                

عضو

Dr. Mohammad Shokrzadeh

Member

دکتر حسین حسنیان مقدم

عضو

Dr. Hosein Hasanian Moghadam

Member

دکتر روح اله حسینی

بازرس

Dr. Rohollah Hosseini

Inspector

 

 

هيأت مديره
1395-1392

Board of trustees
2013-2016

دکتر امید سبزواری

رئیس

Dr. Omid Sabzevari

President

دکتر شاهین شادنیا

نائب رئیس

Dr. Shahin Shadnia

Vice-President

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

دبیر

Dr. Kambiz Soltaninejad

Secretary

دکتر طلعت قانع

خزانه دار

Dr. Talat Ghane

Treasurer

دکتر محمد عبدالهی

عضو

Dr. Mohammad Abdollahi

Member

دکتر رضا افشاری

عضو

Dr. Reza Afshari

Member

دکتر محمد شکرزاده

عضو

Dr. Mohammad Shokrzadeh

Member

دکتر روح اله حسینی

بازرس

Dr. Rohollah Hosseini

Inspector

 

 

هيأت مديره

1392-1389

Board of trustees
2010-2013

دکتر محمد عبدالهی

رئیس

Dr. Mohammad Abdollahi

President

دکتر سید ناصر استاد

نائب رئیس

Dr. Seyed Naser Ostad

Vice-President

دکتر شاهین شادنیا

دبیر

Dr. Shahin Shadnia

Secretary

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

خزانه دار

Dr. Kambiz Soltaninejad

Treasurer

دکتر امید سبزواری

عضو

Dr. Omid Sabzevari

Member

دکتر رضا افشاری

عضو

Dr. Reza Afshari

Member

دکتر طلعت قانع

عضو

Dr. Talat Ghane

Member

دکتر روح اله حسینی

بازرس

Dr. Rohollah Hosseini

Inspector

 

 

هيأت مديره

1387-1384

Board of trustees
2006-2009

دکتر محمد عبدالهی

رئیس

Dr. Mohammad Abdollahi

President

دکتر سید ناصر استاد

نائب رئیس

Dr. Seyed Naser Ostad

Vice-President

دکتر شاهین شادنیا

دبیر

Dr. Shahin Shadnia

Secretary

دکتر کامبیز سلطانی نژاد

خزانه دار

Dr. Kambiz Soltaninejad

Treasurer

دکتر امید سبزواری

عضو

Dr. Omid Sabzevari

Member

دکتر عبدالکریم پژومند

عضو

Dr. Abdolkarim Pajoumand

Member

دکتر جلال پوراحمد

عضو

Dr. Jalal Pourahmad

Member

دکتر علیرضا عبادالهی

بازرس

Dr. Alireza Ebadollahi

Inspector

 

 

 

هيأت مديره

1384-1382

Board of trustees
2004-2006

دکتر عبدالکریم پژومند

رئیس

Dr. Abdolkarim Pajoumand

President

دکتر حسن توفیقی

نائب رئیس

Dr. Hasan Tofighi

Vice-President

دکتر محمد عبدالهی

دبیر

Dr. Mohammad Abdollahi

Secretary

دکتر حسن وطن دوست

خزانه دار

Dr. Hasan Vatandoust

Treasurer

دکتر حسن صلحی

عضو

Dr. Hasan Solhi

Member

دکتر حسین حسنیان مقدم

عضو

Dr. Hosein Hasanian Moghadam

Member

دکتر عباس آقابیگلویی

عضو

Dr. Abbas Aghabeiglouie

Member

دکتر شاهین شادنیا

عضو

Dr. Shahin Shadnia

Member

دکتر حسن عابدی

بازرس

Dr. Hasan Abedi

Inspector

 

 

هيأت مديره

1382-1380

Board of trustees
2002-2004

دکتر مهدی بلالی مود

رئیس

Dr. Mahdi Balali-Mood

President

دکتر ناصر جلالی

نائب رئیس

Dr. Naser Jalali

Vice-President

دکتر محمود قاضی خوانساری

دبیر

Dr. Mahmoud Ghazi Khansari

Secretary

دکتر عبدالکریم پژومند

خزانه دار

Dr. Abdolkarim Pajoumand

Treasurer

دکتر حمیدرضا راسخ

عضو

Dr. Hamid Reza Rasekh

Member

دکتر مهشید افشار

عضو

Dr. Mahshid Afshar

Member

دکتر حسن توفیقی

عضو

Dr. Hasan Tofighi

Member

دکتر فخرالدین تقدسی نژاد

بازرس

Dr. Fakhreldin Taghadosinejad

Inspector

 

 

هيأت مديره

1380-1378

Board of trustees
2000-2002

دکتر مهشید افشار

رئیس

Dr. Mahshid Afshar

President

دکتر هیبت اله کلانتری

نائب رئیس

Dr. Heibatollah Kalantari

Vice-President

دکتر فخرالدین تقدسی نژاد

دبیر

Dr. Fakhreldin Taghadosinejad

Secretary

دکتر محمود عموئی

خزانه دار

Dr. Mahmoud Amouie

Treasurer

دکتر ناصر جلالی

عضو

Dr. Naser Jalali

Member

دکتر عبدالکریم پژومند

عضو

Dr. Abdolkarim Pajoumand

Member

دکتر حمیدرضا راسخ

عضو

Dr. Hamid Reza Rasekh

Member

دکتر حسین حسنیان مقدم

بازرس

Dr. Hosein Hasanian Moghadam

Inspector

 

 

هيأت مديره

                        1378-1375                       

Board of trustees
1997-2000

دکتر مهدی بلالی مود

رئیس

Dr. Mahdi Balali-Mood

President

دکتر ناصر جلالی

نائب رئیس

Dr. Naser Jalali

Vice-President

دکتر امید سبزواری

دبیر

Dr. Omid Sabzevari

Secretary

دکتر محمود قاضی خوانساری

خزانه دار

Dr. Mahmoud Ghazi Khansari

Treasurer

دکتر مهدی رضایت

عضو

Dr. Mahdi Rezayat

Member

دکتر حسن توفیقی

عضو

Dr. Hasan Tofighi

Member

دکتر مجتبی مجتهدزاده

عضو

Dr. Mojtaba Mojtahedzadeh

Member

دکتر علی آصف

بازرس

Dr. Ali Asef

Inspector

 

 

هيأت مديره

1375-1369

Board of trustees
1991-1997

دکتر مهدی بلالی مود

رئیس

Dr. Mahdi Balali-Mood

President

دکتر عباس پوستی

نائب رئیس

Dr. Abbas Pousti

Vice-President

دکتر هوشنگ نوشاد

دبیر

Dr. Hooshang Noshad

Secretary

دکتر اکبر کوشانفر

خزانه دار

Dr. Akbar Koushanfar

Treasurer

دکتر حسن توفیقی

عضو

Dr. Hasan Tofighi

Member

دکتر هیبت اله کلانتری

عضو

Dr. Heibatollah Kalantari

Member

دکتر ایرج جوادی

عضو

Dr. Iraj Javadi

Member

دکتر مهدی رضایت

بازرس

Dr. Mahdi Rezayat

Inspector

 

 

هیات موسس

Founders

دکتر ناصر جلالی

Dr. Naser Jalali

دکتر حسن توفیقی

Dr. Hasan Tofighi

دکتر ابراهیم عزیزی

Dr. Ebrahim Azizi

 

 

بازدید : ۶۷۳۰ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش