بازآموزی

برای ثبت نام در بازآموزی های انجمن از طریق زیر اقدام نمایید

 

سامانه آموزش مداوم

 

www.ircme.ir

 


 

دوره های بازآموزی انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران در سال 1398

 


 

دوره های بازآموزی انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران تا پایان سال 1397

 


 

بازدید : ۴۲۵۵ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش