اعضاء انجمن

فهرست اعضاي انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

 

 

1- دكتر محمد عبداللهي- سم شناسي

 

2- دكتر اميد سبزواري- سم شناسي

 

3- دكتر محمد شريف زاده- فارماكولوژي

 

4- دكتر عباس كبريايي زاده- سم شناسي

 

5- دكتر روح الله حسيني- سم شناسي

 

6- دكتر محمد حسين قهرماني- سم شناسي

 

7- دكتر سیدناصر استاد- سم شناسي

 

8- دكتر محمود قاضي خوانساري- فارماكولوژي

 

9- دكتر سيد فرشاد حسيني شيرازي- سم شناسي

 

10- دكتر حسين حسنيان مقدم- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

11- دكتر شاهين شادنيا- سم شناسي باليني

 

12- دكتر عبدالكريم پ‍ژومند-  سم شناسي باليني

 

13- دكتر بابك مصطفي زاده- پزشكي قانوني

 

14- دكتر حسن توفيقي- پزشكي قانوني

 

15- دكتر ابراهيم عزيزي- سم شناسي

 

16- دكتر بهنام بهنوش- پزشكي قانوني

 

17- دكتر عباس آقا بيگلويي- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

18- دكتر كامبيز سلطاني نژاد- سم شناسي

 

19- دكتر محمد هادي گهرباري- پزشكي (سم شناسي)

 

20- دكتر يسنا بهمنش- داروسازي

 

21- دكتر طلعت قانع- سم شناسي

 

22-دکتر پیمان عرفان طلب اوینی - طب اورژانس (فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها)

 

23- دكتر جلال پوراحمد- سم شناسي

 

24- دكتر حسن يزدان پناه- سم شناسي

 

25- دكتر محمدرضا راسخ- سم شناسي

 

26- دكتر بهرام دارايي- سم شناسي

 

27- دكتر احمد مهدوي- سم شناسي

 

28- دكتر فخرالدين  تقدسي نژاد- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

29- دكتر حسن زاده- فارماكولوژي

 

30- دكتر مهرداد فيضي- فارماكولوژي

 

31- دكتر احمد قوچاني- طب اورژانس (سم شناسي باليني)

 

32- دكتر ابراهيم ذبيحي نيشابوري- سم شناسي

 

33- دكتر علي اكبر مقدم نيا- فارماكولوژي

 

34- دكتر حسين ماندگاري- سم شناسي

 

35- دكتر شيرين پورنورمحمدي- سم شناسي

 

36- دكتر محمود رضا حيدري- سم شناسي

 

37- دكتر محمد منجمي- بيهوشي

 

38- دكتر سپيده اربابي- سم شناسي

 

39- دكتر محمد شكرزاده- سم شناسي

 

40- دكتر محمد كرمي- سم شناسي

 

41- دكتر فاطمه شكي- سم شناسي

 

42- دكتر غلامرضا كريمي- سم شناسي

 

43- دكتر مسعود شفيعيان- پزشكي قانوني

 

44- دكتر مهدي مصري- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

45- دكتر امير فرشيد فياض- پزشكي قانوني

 

46- دكتر الهام بزمي- داروسازي

 

47- دكتر حسن عابدي- پزشكي قانوني

 

48- دكتر مرجان پازوكي- داروسازي

 

49- دكتر رضا افشاري- سم شناسي باليني

 

50-  دكتر مهدي بلالي مود- سم شناسي باليني

 

51- دكتر اميد مهرپور- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

52- دكتر حسن ملكي نژاد- فارماكولوژي

 

53-  دكتر كاوه تبريزيان- سم شناسي

 

54- دكتر عليرضا عبادالهي- سم شناسي

 

55-  دكتر حسن وطن دوست- پزشكي قانوني

 

56-  دكتر حسن صلحي- پزشكي قانوني

 

57- دكتر مجتبي مجتهدزاده- داروسازي باليني

 

58-  دكتر مهدي رضايت- فارماكولوژي

 

59- دكتر اكبر كوشانفر- اطفال

 

60- دكتر نوشين اميني شيرازي- سم شناسي

 

61- دكتر محمود اعتباري- سم شناسي

 

62- دكتر محمدرضا فياض نوري- پزشكي عمومي

 

63- دكتر حسين نيك نهاد- سم شناسي

 

64- دكتر اكرم جمشيد زاده- سم شناسي

 

65- دكتر محمد جواد خشنود- سم شناسي

 

66- دكتر حسين وطن پور- سم شناسي

 

67- دكتر نيما نادري- سم شناسي

 

68- دكتر فرزاد قشلاقي- پزشكي قانوني

 

69- دكتر نسرين پاكروان- سم شناسي

 

70- دكتر امير جلالي- سم شناسي

 

71- دكتر محمدرضا ملكي- پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

72- دكتر حميد اوليايي – پزشكي قانوني (سم شناسي باليني)

 

73- دكتر ميترا رحيمي- طب اورژانس (سم شناسي باليني)

 

74- دكتر شكوفه نيكفر- داروسازي (اقتصاد و مديريت دارو)

 

75- دكتر نسترن ايزدي مود – سم شناسي باليني

 

76- دكتر سميه كرمي مهاجر- سم شناسي

 

77- دكتر كيان اعظمي- سم شناسي

 

78- دكتر نيما باب هادي عشر- سم شناسي

 

79- دكتر بيتا دادپور- سم شناسي باليني

 

80- دكتر عباس زارع ميرك آبادي- بيوشيمي

 

81- دكتر فريبا فرنقي- سم شناسي ياليني

 

82- دكتر حميدرضا گودرزي- پزشكي قانوني

 

83- دكتر مريم ربيعي- سم شناسي

 

84- دكتر فلور خوشجو- سم شناسي

 

85- دكتر مريم اخگري- سم شناسي

 

86- دكتر محسن ابراهيمي

 

87- دكتر سميرا اسلامي زاد

 

88- دكتر مينا اسلامبولچيلار

 

89- دكتر ليلا اعتماد

 

90-  دكتر سعيد افضلي- پزشكي قانوني

 

91- دكتر علي بناگذار محمدي

 

92- دكتر مليحه پارسا

 

93- دكتر عباس جعفريان دهكردي- داروشناسي

 

94- دكتر عليرضا چاوشين

 

95- دكتر ليلا حسين زاده

 

96- دكتر احسان زاير زاد

 

97- دكتر مهدي صابريان بروجني

 

98- دكتر بهرام صمدي راد- پزشكي قانوني

 

99- دكتر احمد عطامهر

 

100- دكتر معصومه غياثوند

 

101- دكتر سيد رضا فاني

 

102- دكتر اسماعيل فرزانه- پزشكي قانوني

 

103- دكتر نرگس فرسنداج- سم شناسي

 

104- دكتر غلامحسين مروج

 

105- دكتر احسان نصيرالاسلامي- سم شناسي

 

106- دكتر منصور نظري

 

107- دكتر عيسي كاظم زاده پارسي

 

108- دكتر رويا پورعباسي خياوي

 

109- دكتر محمد امين رضوانفر

 

110-دکتر غلامعلی دوروشی- پزشکی قانونی

 

111-دکتر محمدرضا اویسی- شیمی مواد خوراکی

 

112-دکتر امیر وزیری زاده

 

113-دکتر سید مهیار محمدی

 

114-دکتر محمد رضا خاکسار- دکتری تخصصی سم شناسی

 

115-دکتر مهدی علی عمرانی- دکتری عمومی داروسازی و دکتری تخصصی سم شناسی

 

116-احمد شکری- کارشناس ارشد سم شناسی

 

117-دکتر محمدرضا سپند- دکتری تخصصی سم شناسی

 

118- دکتر حامد حقی امین جان- دکتری تخصصی سم شناسی

 

119-دکتر شهره تازیکی- دکتری تخصصی سم شناسی

 

120- دکتر ملیحه سودی- دکتری تخصصی سم شناسی

 

121-دکتر علیرضا قاسمی طوسی-متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

122-دکتر مریم پاییزی- متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

123-دکتر نسیم زمانی- متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی و مسمومیت ها

 

124-دکتر مریم بعیری- دکتری تخصصی علوم دارویی ( داروشناسی- سم شناسی)

 

125- دکتر فرزاد کهریزی- دکتر تخصصی سم شناسی

 

126- دکتر مرجان شریعت پناهی- دکتری تخصصی سم شناسی

 

127- سولماز محمدی نژاد- دانشجوی دکتری سم شناسی

 

128- دکتر عزیز افتخاری- دکتری تخصصی سم شناسی

 

129-دکتر سید علی جوهری- دکتر تخصصی شیلات

 

130- دکتر بهزاد فروتن- دکتری فارماکولوژی

 

131- دکتر بهادر حاجی محمدی- دکتری بهداشت مواد غذایی و پست داک سم شناسی مواد غذایی

 

132- رویا میرزایی- دانشجوی دکتری تخصصی سم شناسی

 

133- میلاد چهاردوری- دانشجوی دکتری سم شناسی

 

134-دکتر فرشته مهری- دکتری سم شناسی

 

135- دکتر آرمین سالک مقصودی- دکتری تخصصی سم شناسی

 

136-علی کارگر- کارشناس ارشد سم شناسی

 

137-دکتر شافع جعفر ذوفقاری- متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

138-دکتر محمد مشیری-دکتری تخصصی سم شناسی

 

139-دکتر اکرم رنجبر-دکتری تخصصی سم شناسی

 

140-دکتر زهرا شیخ ویسی-دکتر سم شناسی و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

141- دکتر عادل قرآنی اعظم-دکتری تخصصی سم شناسی

بازدید : ۹۵۰۴ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش