آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

تاریخ نگارش : شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

 

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در روز شنبه مورخ 1402/6/4 به علت به حدنصاب نرسیدن حاضرین جلسه رسمیت پیدا نکرد. بدین وسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در روز سه شنبه مورخ 1402/7/4 از ساعت 13تا 15به آدرس تهران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره 2، طبقه 4، سالن عمومی 5 برگزار می گردد. شرکت فرمایید.

دستورجلسه:

1-استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره و ترازنامه مالی مربوط تیر 1400 لغایت مردادماه 1402

                                                                 2-استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش بازرس مربوط به تیر 1400 لغایت مردادماه 1402

                                                                 3-تغییر حق عضویت سالیانه

                                                                 4-سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

 

هیئت مدیره انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

بازدید : ۲۳۰ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش