نامه در خصوص ارسال گزارش های عوارض و اشتباهات دارویی در سامانه برخط ثبت گزارش‎

تاریخ نگارش : سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۱

 

نامه در خصوص ارسال گزارش های عوارض و اشتباهات دارویی در سامانه برخط ثبت گزارش

بازدید : ۱۴۸ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش