آگهی مجمع عمومی نوبت دوم انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

تاریخ نگارش : دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

 

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ به علت به حدنصاب نرسیدن حاضرین جلسه رسمیت پیدا نکرد. بدین وسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به آدرس تهران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن رازی برگزار می گردد. شرکت فرمایید.

دستورجلسه:

۱-استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره و ترازنامه مالی مربوط تیر ۱۴۰۰ لغایت مردادماه ۱۴۰۲

۲-استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش بازرس مربوط به تیر ۱۴۰۰ لغایت مردادماه ۱۴۰۲

                                                                 ۳-تغییر حق عضویت سالیانه

                                                                 ۴-سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

 

هیئت مدیره انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

بازدید : ۱۸۰ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش