نتایج ارزشیابی انجمن های علمی گروه پزشکی در سال ۱۳۹۸

تاریخ نگارش : پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۵

نتایج ارزشیابی انجمن های علمی گروه پزشکی در سال 1398

 

توسط کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

بازدید : ۳۴۸ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش