اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

تاریخ نگارش : جمعه ۱۳۹۸/۸/۳

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

 

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول انجمن در روز یکشنبه مورخ 98/7/28 تشکیل اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت. لذا بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن که روز سه شنبه مورخ 98/8/28 از ساعت 17 الی 18:30 در پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سالن شهید ولی زاده برگزار می شود شرکت فرمایند.

 

هیات مديره انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران 

بازدید : ۶۹۴ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش