سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد-۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ نگارش : چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶

سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

 

30 مرداد تا 1 شهریور 1398

 

مرکز همایش های بین المللی رازی