موضوع سخنرانی آقای دکتر احمد مهدوی-دومین نشست UNEP- CMS

تاریخ نگارش : شنبه ۱۳۹۶/۴/۳۱

2nd Meeting of the UNEP- CMS Preventing Poisoning Working Group

Toledo, Spain, 20th to 21st February 2017

CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

www.cms.int

 

Title: Preventing wildlife poisoning: case study from Iran and applicable international vs national regulatory issues

 

طبق بررسی ها و تحقیقات انجام شده حیات وحش و بخصوص پرندگان مهاجر طی دهه های گذشته تحت تاثیر شدید آفت کش های مصرفی کشاورزی، داروها و سایر مواد شیمیائی قرار گرفته و تاکنون متحمل تلفات شدید جمعیتی و در بعضی گونه ها انقراض شده اند. در این میان حشره کشها   Insecticides  و جونده کش های ضد انعقادی نسل دوم   Second generation anticoagulant rodenticides مصرف شده در کشاورزی، مصارف مختلف طعمه مسموم Poison-baits  ، داروهای دامپزشکی NSAIDs بخصوص Diclofenac   و آلودگی سرب Lead bullets, fishing lead weights, etc.  باعث بیشرین خطرات و تلفات روی جمعیت های حیات وحش و بخصوص پرندگان مهاجر Migratory birds شده اند.

این آلودگی ها و کشتار متعاقب آن در کشور ما ایران، بعنوان کشوری دارای تالاب های زیاد محل ورود پرندگان مهاجر، بعلت عدم وجود قوانین Environmental laws and regulations  و بخصوص عدم اجرای قوانین زیست محیطی و شکار Lack of enforcement  شدید تر و مثلا شهر فریدون کنار در کنار تالاب فریدون کنار بعنوان کشتارگاه پرند گان مهاجر در جهان Slaughterhouse of migratory birds  معروف شده است.

اینجانب بعنوان یک محقق دارای تحصیلات و تجربه طولانی چند دهه ای در زمینه Pesticide/ chemicals environmental toxicology  طی بررسی و تحقیقات وسیعی در سال های اخیر متوجه وضعیت وخیمی در مورد تهدیدات سمی عمدی و غیر عمدی برای حیات وحش و بخصوص پرندگان شدم. بیش از 15 سال تدریس و تحقیق در دانشگاه مازندران و بیش از 10 سال زندگی دقیقا در کنار تالاب فریدون کنار، مشاهده مصرف وحشتناک ترکیبات مرگبار حشره کش و بخصوص دیازینون بطور وسیع در مزارع برنج که تماما بطور مستقیم یا غیر مستقیم با تالابها یعنی محل زندگی پرندگان مرتبط هستند و بسیاری مشاهدات دیگر

 

Mahdavi, my first global message 10 years ago: How pesticides are handled in developing countries--- Mahdavi, 2015, Toxic threat to Asian wetlands: presented for UNESCO in Kyoto University--- Environmental laws and regulations for pesticides: A project between Dept. of Environment of Iran and University of Tehran--- The national project: Impact of highly used pesticides in Mazandaran on Caspian Sea fish species,  Amphipods and on natural enemies of pests in: and many other my online discussions and presentation

 

  .

 

 

 

Ahmad Mahdavi

PhD, insect/ pesticides/ chemicals/ biocides environmental regulatory toxicologist

UNEP-CMS preventing poisoning group

UNEP focal point for Environmental Education in the University of Tehran

University of Tehran/ and Sustainable agriculture and environment

بازدید : ۸۱۶ نفر

طراحی سایت و برنامه نویسی توسط : مهندسین ستایش